Turistika

Je-li Český ráj pro někoho opravdovou rajskou zahradou, pak jsou to příznivci turistiky a cykloturistiky. Celý region je protkán sítí tras, které díky nenáročnému terénu vyhovují i rodinám s dětmi. Trasy navíc v mnoha případech spojují hlavní turistické cíle a jsou tedy dobrým vodítkem, jak region důkladně prozkoumat a poznat. Nejznámější z nich Zlatá stezka spojuje již dlouhá desetiletí nejkrásnější a nejvýznamnější místa Českého ráje.

Většina tras vede kolem míst, kde se natáčely pohádky a filmy z nejznámějších:  Jak dostat tatínka do polepšovny, princ Bajaja,

S čerty nejsou žerty, Nesmrtelná teta, Princ a Večernice, Přijela k nám pouť ... a mnoho dalších)

Pro turisty je v letní sezoně vypravena zvláštní autobusová linka, tzv.turistický autobus, uzpůsobený pro přepravu kol.

Tento malebný kraj je bohatý jak na historické památky - hrady, zámky, lidovou architekturu, tak zde najdeme přírodní krásy v podobě unikátních skalních měst a romantických zákoutí.

Cíle v okolí:

Dětský přírodní zábavný areál Šťastná země  - tento areál nabízí netradiční možnost využití volného času.

Lázně
Lázně Sedmihorky- původně vodoléčebné lázně v údolí říčky Libuňky na úpatí Hruboskalské plošiny. Zanikly koncem 2. svět. války. Rekreační a výletní místo.

Nejvyšší hora Českého ráje 

Kozákov - (744 m n. m.). Vrch byl už v pravěku vyhledáván jako naleziště drahých kamenů, z nichž lovci vyráběli jednoduché nástroje.  V dutinách horniny vykrystalizovaly kulovité výplně achátu, jaspisu, ametystu, křišťálu, záhnědy a dalších polodrahokamů.

Zdejší naleziště byla využita ve středověku pro výzdobu chrámů. Kozákov je také vyhledávaným místem pro paragliding.                           Z vrcholu Kozákova je překrásný pohled na celý Český ráj, Horní Pojizeří,  Krkonoše,  Jizerské hory, Ještědský hřbet, Lužické hory,  České středohoří i Orlické hory. Na vrcholu byla v roce 1932 postavena Riegrova turistická chata a v roce 1995 zpřístupněna rozhledna, která návštěvníkům umožňuje nádherný kruhový výhled. Za krásného počasí lze odtud vidět až na čtvrtinu Čech.

Hrady, zámky, lidová architektura

Zámek Hrubá Skála - vybudovaný na pískovcových skalách, spojených mosty. Zachovaná tesaná studně a sklepní místnosti.

Hrad Valdštejn - zřícenina raně gotického hradu ze 13.stol., původně rodové sídlo Valdštějnů. Výjimečnou hodnotu má kamenný most s barokními sochami a kaple sv. Jana Nepomuckého. Hrad byl postaven na třech pískovcových skaliskách, navzájem spojených dřevěnýmí mosty. V roce 1440 byl dobyt jako sídlo lupičů.

Hrad Trosky - dominanta Českého ráje s pozůstatky středověkého hradu ze 14. století na vrcholech bizarní čedičové vyvřeliny. Dvě věže s vyhlídkami, Panna (57 m) a Baba (47 m).
Hrad Kost - gotický hrad na pískovcové skále při styku tří údolí (Plakánek, Prokopské údolí, údoli při Černém rybníku). Unikl rozkazu boření hradů a je jedním z nejlépe zachovaných středovékých hradů v Čechách.
Zámek Humprecht - barokní lovecký zámek, postavený jako napodobenina Galatské věže v Istanbulu. Výhled z dřevěného ochozu.
Zámek Hrubý Rohozec - zámek s anglickým parkem. Historické interiéry, expozice bydlení a odívání.
Dlaskův statek - usedlost z roku 1716. Statek se dvěma branami a roubeným špýcharem, sbírka zemědělského nářadí.

Kopicův statek - roubená usedlost s patrovým domem s pavlačí. Dnešní podoba pochází z roku 1787.
Nebákov - samoty v okolí stejnojmenného rybníka v údolí Žehrovky. U rybníka Vlkův mlýn, skalní hrádek z konce 13. století.

Skalní hrad Frýdštejn - hrad založený v první polovině 14. století byl v roce 1565 opuštěn. Jádro hradu včetně kaple je vytesáno ve skále.
Hrad Vranov - zřícenina skalního hradu, založeného patrně na počátku husitských válek. Výhled na Malou Skálu a řeku Jizeru.
Zámek Sychrov - zámek s novogotickými interiéry a rozlehlým anglickým parkem. Královské apartmá, ve kterém pobývali francouzský král Karel X., pruský král Vilém a císař František Josef I.
Hrad Valečov - zřícenina typického skalního hradu na okraji pískovcové plošiny pod Mužským z první poloviny 14. století.
Hrad Zbirohy - skalní hrad vystavěn koncem 14. století. Hrad byl po husitských válkách dobyt.
Hrad Rotštejn - raně gotický skalní hrad z konce 13.století, dochována řada světniček včetně studny. Hrad byl dobyt r. 1426 a vypálen husity.
Hrad Bradlec - zřícenina hradu.

Přírodní zajímavosti
CHKO Český ráj - nejstarší chráněná oblast ČR. Pískovcová skalní města, brány, věže a jeskyňky, lokalita Hruboskalsko, Drábské světničky, Příhrazské skály, zříceniny středověkých hradů.

Prachovské skály - přírodní rezervace. Skalní město s mnoha vyhlídkami, schodišti tesanými ve skále a chodbami mezi mohutnými skalními bloky. Nejznámější je Prachovská jehla a Prachovská čapka.
Hruboskalsko - skalní bloky, nad kterými vyniká čedičová Vyskeř a okolí Hrubé Skály. Skalní město je rozděleno do 4 hlavních oblastí: Dračí skály a Zámecká rokle, Kapelník, Maják a Údolíčka.

Vidlák - přírodní rezervace, rašelinné louky s chráněnými druhy rostlin.

Komárovský rybník - rybník s písčitým dnem vhodný ke koupání.

Údolí Plakánek - malebné údolí směřuje od hradu Kost kolem rybníku Obora k obci Střehom, kde údolí končí v místě zachovalého vodního mlýna.
Semtinská lípa - nejvýznamnější strom Českého ráje - Semtinská lípa.
Klokočské skály - přírodní rezervace. Skalní území severovýchodně od Turnova.

Drábské světničky - skalní útvar na skalní plošině kolem čedičového vrchu Mužský. Skalní bloky byly mezi sebou propojeny dřevěnými mostky a ochozy. 18 dochovaných světniček vytesaných ve skále s kaplí a vyhloubeným vězením.
Mužský - čedičový vrch (463 m) uprostřed piskovcové plošiny, rozdělené roklemi na pět částí: Hrada, Mužský, Příhrazské skály, skály u Drhlen a skály u Valečova. Na vrcholu pamětní kámen na boje r. 1866 a trigonometrícký bod. Z vrcholu překrásný kruhový rozhled.
Příhrazské skály - pískovcové skalní město na východ od vrchu Mužského.
Bartošova pec - přírodní památka. Z otevřené jeskyně vyvěrá silný pramen. Před ní stála kdysi Bartošova sklářská huť.
Suché skály - Též Kantorovy varhany, nebo Maloskalské dolomity. Národní přírodní památka.
Drábovna - menší skalní město. Zbytky středověkého hrádku, vytesaného ve čtyřech skalních blocích. Hrádek chránil obchodní stezku podél Jizery.
Klamorna - hradiště Slovanů, opevnění a osídlení v pozdní době kamenné a bronzové lidmi popelnicových polí.

Tipy na výlety

Adamovo lože - skalní reliéf vytesaný do pískovce. Nechal jej zřídit František Adam - bratr posledního valdštejnského majitele hruboskalského panství. Adamovo lože mělo symbolizovat tři Adamy: Adama prvního člověka, Adama z Valdštějna - zakladatele rodové větve a posléze Františka Adama.

Arboretum Bukovina - původně zámecký park vznikl na rozloze 2.73 hektarů v letech 1860 - 62. V arboretu je informační středisko Správy CHKO Český ráj.

Hlavatice - osamocená pískovcová skála 300 m n. m. na SZ okraji Hruboskalské plošiny. Rozhled na Turnovsko, Ještědský hřeben, Jizerské hory…

Kopicův statek - roubená usedlost z počátku 19.stol.,v údolí pod statkem se nacházejí basreliéfy s výjevy z českých dějin, jejichž autorem byl majitel statku  V Kopic v polovině našeho století.

Kostel sv.Jiří v Karlovicích - původně gotický kostel založený ve 14.stol., byl r.1850 přestavěn. Opraven v r.1999.

Lázně Sedmihorky - bývalé vodoléčebné lázně z r. 1841, nyní středisko cestovního ruchu. Myslbekova busta spoluzakladatele lázní MUDr. Ant. Šlechty. Východisko turistických a cykloturistických stezek.

Mariánská vyhlídka - nejproslulejší vyhlídka Českého ráje, nabízející známé pohlednicové panorama Hrubé Skály, Trosek a Kozákova.

Myší díra - úzká rozsedlina ve skalách, kterou vede turistická cesta ze Zámecké rokle na parkoviště před zámkem Hrubá Skála.

Skalní město - jedna z nejkrásnějších a nejzajímavějších oblastí Českého ráje. Málokde ve světě najdeme tak rozmanité, bizarní, romantické a půvabné útvary, vytvářené miliony let působením vody, slunce, mrazu a větrů. Lidová fantazie dala skalním útvarům podle jejich podob různé názvy: Kočičí hlava, Sfinga, Čarodějnice, Lebka, Mnich apod. Ze zajímavých útvarů tohoto největšího skalního města Českého ráje je to především Zkamenělá kapela, která je tvořena skupinou vysokých osamělých skalních útvarů, které se podobají zkamenělým lidským postavám.

Symbolický hřbitov horolezců - založen pod stěnou Nekonečné skály. Původní myšlenka sochaře a horolezce V.Karouška vešla naplnění po tragédii horolezecké výpravy v Peru r.1970, kde ironií osudu zahynul i nositel myšlenky pietního památníku horolezců Karoušek.