Podmínky pronájmu


                                Podmínky pronájmu - provozní řád

            Objednavatel uhrazením ceny pobytu bere na vědomí podmínky pronájmu – provozní řád a souhlasí s ním.

        1.   Smluvní vztah mezi hostem a pronajímatelem vzniká po potvrzení rezervace a po vyplnění objednacího formuláře a složením rezervační zálohy

             na účet. Rezervační záloha činí 2 000,-Kč. Pokud záloha nebude uhrazena do 10 dnů po odeslání objednávky, smluvní vztah zaniká.

             Trvalou rezervaci pobytu Vám provedeme dnem připsání zálohy na uvedený účet a budeme Vás informovat o jejím přijetí a provedené rezervaci.                  Rozdílná částka ze skutečné ceny za pobyt je splatná hotově v den nástupu.

             Smluvní vztah může být uzavřen jen s osobou starší 18 let, osoby mladší 18 let mohou užívat pobytu prostřednictvím (v doprovodu) osob

             starších 18 let a vzniká po vyplnění objednacího formuláře.  

            Doplatek ceny za pronájem a rekreační poplatek (sazba poplatku činí za osobu a každý i započatý den pobytu 15,-Kč,

            poplatku nepodléhají osoby mladší 18 let a starší 70 let) uhradí klient při převzetí klíče od objektu před nástupem na chatu,

            společně s kaucí, ve výši 2 000,- Kč, která při bezeškodném průběhu bude vrácena na konci pobytu.

                                                            -        v případě ztráty klíče jste povinni zaplatit manipulační poplatek 200 Kč

                                                           -        věk dětí, rozhodný o zařazení do příslušné kategorie se počítá ke dni nástupu.

             Cena pronájmu, termín obsazenosti a další informace jsou ke zjištění na www.chata-roudny.cz nebo na e-mailu info@chataroudny.cz.

       2.     Chata je pronajímána jako celek.

       3.     V celém objektu je zákaz kouření a domácích mazlíčků.

       4.     Pronájmy jsou týdenní a násobky týdnů.

       5.  Pobyt začíná převzetím objektu v den nástupu, v sobotu ve 14.00 hodin. 

            Majitel objektu očekává zákazníky přímo v objektu.        

            Chatu je nutno uvolnit při odjezdu do 10.00 hodin.

       6.  Při předání objektu do pronájmu se musí hosté prokázat platným průkazem totožnosti (občanský průkaz, cestovní pas)    

             za účelem vedení evidence o pobytu v evidenční knize. Užívat pronajatou chatu můžou pouze nahlášené osoby                                              

       7.  Při převzetí chaty bude zapsán stav elektroměru.  Energie bude na konci pobytu vyúčtována dle skutečné spotřeby.

       8.  Noční klid platí od 22:00 - 6:00 hod.

       9.  Pojištění: pronájem chaty je na vlastní nebezpečí.

            Za úrazy, poškození, za odcizení zavazadel nebo majetku hostů po dobu pronájmu, stejně jako za škody způsobené přírodními živly

           či katastrofami a za škody s těmito událostmi spojené neodpovídáme.

           Pro tyto případy doporučujeme před odjezdem uzavřít vhodné cestovní pojištění nebo připojištění.

      10. Při použití venkovního ohniště jsou hosté povinni dodržovat bezpečnost manipulace, opustit ohniště je dovoleno až po jeho důkladném dohoření.

      11. V případě poruchy zařízení informují hosté o poruše pronajímatele, aby mohla být v co nejkratší době odstraněna.

            Způsobí-li hosté pronajímateli škodu, jsou povinni ji ohlásit a dohodnout s ním její úhradu.   

      12. Zařízení chaty je zdokumentováno.

      13. Udržujte chatu a okolí v čistotě a pořádku. Neodhazujte nedopalky a odpadky.

            Domovní odpad ukládejte do k tomu určených pytlů.


      Porušení provozního řádu je důvod k okamžitému ukončení pobytu bez nároku na vrácení poměrné částky za nevyužité dny pobytu.


        Děkujeme za dodržování uvedených pravidel a přejeme Vám příjemný pobyt.